ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Էրեբունի վարչական շրջանի կարիքների համար թիթեղների ձեռքբերում

20.07.2021

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/174 ծածկագրով հայտարարված Երևան քաղաքաի Էրեբունի վարչական շրջանի կարիքների համար թիթեղների ձեռքբերման հրավերը, որը հասանելի է հետևյալ հղումով: