ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար գրասենյակային կահույքի՝ աթոռների ձեռքբերում

14.04.2021

Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի կարիքների համար գրասենյակային կահույքի՝ աթոռների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր, ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/33 մրցույթի հղումը: