ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Արաբկիր վարչական շրջանի կարիքների համար արխիվացման ծառայությունների էլեկտրոնային հարթակի ձեռքբերում

29.12.2020

Արաբկիր վարչական շրջանի կարիքների համար արխիվացման ծառայությունների էլեկտրոնային հարթակի ձեռքբերում, ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/37  մրցույթի հղումը: