ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Դավթաշեն վարչական շրջանի կարիքների համար մատնահետքով վերահսկման համակարգի ձեռքբերում

26.02.2021

Երևանի Դավթաշեն վարչական շրջանի կարիքների համար մատնահետքով վերահսկման համակարգի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր, ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/47  մրցույթի հղումը