ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար տրանսպորտային նյութերի՝ անվադողերի ձեռքբերում

13.04.2021

Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար տրանսպորտային նյութերի՝ անվադողերի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր, ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/57 մրցույթի հղումը:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ