ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետի այցեքարտի ձեռքբերում

22.02.2021

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/62 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևանի քաղաքապետի այցեքարտի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ