ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Թեք տանիքների վերանորոգման համար շինանյութերի ձեռքբերում

03.05.2021

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/70՝ թեք տանիքների վերանորոգման շինանյութերի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ