ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նստարանների ձեռքբերում

19.04.2021

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/73 ծածկագրով նստարանների ձեռքբերում:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ