ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Արաբկիր վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների վերանորոգման համար դետալներ և շինվածքների ձեռքբերում և տեղադրում

16.04.2021

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/90 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` Արաբկիր վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի վերելակների վերանորոգման համար դետալներ և շինվածքների ձեռքբերման և տեղադրման ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ