ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի և ՔԿԳԱ-ի համար տնտեսական նյութերի ձեռքբերում

13.05.2021

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/91 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Աջափնյակ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի և ՔԿԳԱ-ի համար տնտեսական նյութերի ձեռքբերում:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ