ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Համակարգչային և պատճենահանման սարքավորումների օժանդակ նյութերի ձեռքբերում

03.05.2021

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-21/97 ծածկագրով համակարգչային և ատճենահանման սարքավորումների օժանդակ նյութերի ձեռքբերում

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ