ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Խաղահրապարակների ճոճանակների և կարուսելի ձեռքբերում

16.08.2022

ԵՔ-ԳՀԱՊՁԲ-22/51 ծածկագրով գնման ընթացակարգի շրջանակներում խաղահրապարակների ճոճանակների և կարուսելի ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ