ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շենգավիթ վարչական շրջանի Եղ. Թադևոսյանի փողոցի թիվ 2/1 հասցեում գտնվող «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի Շենգավիթի ցերեկային կենտրոնի (բարեգործական ճաշարանի) հարթ տանիքի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

06.08.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/106 ծածկագրով կազմակերպված Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի Եղ. Թադևոսյանի փողոցի թիվ 2/1 հասցեում գտնվող «Առաքելություն Հայաստան» ԲՀԿ-ի Շենգավիթի ցերեկային կենտրոնի (բարեգործական ճաշարանի) հարթ տանիքի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ