ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Էրեբունի վարչական շրջանի աշխատակազմի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերում

28.08.2019

Էրեբունի վարչական շրջանի աշխատակազմի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման նպատակով ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/120 ծածկագրով անցկացվող գնանշման հարցման հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ