ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Արամ Խաչատրյան փողոցի ոռոգման ցանցի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննություն

29.08.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/124 ծածկագրով Արամ Խաչատրյան փողոցի ոռոգման ցանցի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների  ձեռքբերման հայտարարության հղումը:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ