ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի վարչական շենքի ջեռուցման համակարգի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրում

17.09.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/127 Երևանի Նոր Նորք վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի վարչական շենքի ջեռուցման համակարգի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ