ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի երկրորդ մասնաշենքի /Բուզանդի 1/3/ բակային հատվածի կոյուղագծի տեղափոխում

18.09.2019

Երևանի քաղաքապետարանի երկրորդ մասնաշենքի /Բուզանդի 1/3/ բակային հատվածի կոյուղագծի տեղափոխման աշխատանքների ձեռքբերման ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/128 ծածկագրով անցկացվող գնանշման հայտարարություն և հրավեր:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ