ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի «Երևանտրանս» ՓԲԸ-ի տարածքում մեքենաների փակ կայանատեղի (անգարի) և լվացման կետի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրում

21.03.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/13 ծածկագրով Երևան քաղաքի «Երևանտրանս» ՓԲԸ-ի տարածքում մեքենաների փակ կայանատեղի (անգարի) և լվացման կետի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման  աշխատանքների ձեռքբերում: