ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Կենտրոն վարչական շրջանի ներբակային աստիճանների հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ

18.10.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/134 ծածկագրով Կենտրոն վարչական շրջանի ներբակային աստիճանների հիմնանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ