ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրում

27.09.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/140 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար կնքել նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ