ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի տարածքում գտնվող Բ-1 թաղ. Րաֆֆու փող.հ. 81 շենքի բակի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրում

26.09.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/144 ծածկագրով Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի տարածքում գտնվող Բ-1 թաղ. Րաֆֆու փող.հ. 81 շենքի բակի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ