ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Խ. Աբովյանի անվան պուրակի վերականգնման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրում

03.10.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/146 Խ. Աբովյանի անվան պուրակի վերականգնման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարության հղումը:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ