ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրում

01.10.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/151 Երևանի քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարւթյուն և հրավեր:


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ