ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի Դավիթ Բեկ փողոցի հարևանությամբ նորաստեղծ թաղամասի բնակելի տների կոյուղագծի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացություն

10.05.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/27 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի Դավիթ Բեկ փողոցի հարևանությամբ նորաստեղծ թաղամասի բնակելի տների կոյուղագծի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ