ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի Շիրակ և Արտաշիսյան փողոցների խաչմերուկում կառուցվող հեղեղատար համակարգի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերում

15.05.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/30՝ Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի Շիրակ և Արտաշիսյան փողոցների խաչմերուկում կառուցվող հեղեղատար համակարգի նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերում

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ