ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի թիվ 76, 88, 90, 97 մանկապարտեզների հիմնանորոգման և բակերի բարեկարգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացություն

08.05.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/42 ծածկագրով հայտարարված Երևան քաղաքի Երևան քաղաքի Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի թիվ 76, 88, 90, 97 մանկապարտեզների հիմնանորոգման և բակերի բարեկարգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը: