ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Մամիկոնյաց և Արամ Խաչատրյան փողոցները միացնող ճանապարհահատվածի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրում

31.05.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/45 ծածկագրով Երևան քաղաքի Մամիկոնյաց և Արամ Խաչատրյան փողոցները միացնող ճանապարհահատվածի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերում:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ