ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նազարբեկյան հ.48 շենքի 9-րդ հարկի և տանիքի կառուցման, շենքի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացություն

26.06.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/54՝ Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի Նազարբեկյան հ.48 հասցեում գտնվող շենքի 9-րդ հարկի և տանիքի կառուցման, շենքի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխ. ձեռքբերում:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ