ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Դավթաշեն 1-ին թաղ. հ. 11, 12, 13, 14 և 15 բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերում

18.06.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/61 ծածկագրով կազմակերպված Երևան քաղաքի Դավթաշեն 1-ին թաղ. հ. 11, 12, 13, 14 և 15 բազմաբնակարան շենքերի բակային տարածքների բարեկարգման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ