ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի փողոցներում եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

28.06.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/80 ծածկագրով կազմակերպված Երևան քաղաքի փողոցներում եզրաքարերի վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք  այստեղ