ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի փողոցների հողային պաստառով (գրունտային) ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

04.07.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/85 ծածկագրով կազմակերպված Երևան քաղաքի փողոցների հողային պաստառով (գրունտային) ճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ