ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Փողոցների, հրապարակների և այգիների կահավորման նպատակով աղբամանների և նստարանների մասնակի և ամբողջական վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերում

12.07.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/87 ծածկագրով Երևան քաղաքի փողոցների, հրապարակների և այգիների կահավորման նպատակով աղբամանների և նստարանների մասնակի և ամբողջական վերանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ