ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի «Շտապօգնություն» ՓԲԸ-ի հ. 1, 2, 4 և 5 ենթակայանների շենքերի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և փորձաքննություն

19.07.2019

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար` ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-19/92 ծածկագրով Երևան քաղաքի «Շտապօգնություն» ՓԲԸ-ի հ. 1, 2, 4 և 5 ենթակայանների շենքերի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարության


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ