ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Տպագրական աշխատանքների ձեռքբերում

29.11.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/1 ծածկագրով տպագրական աշխատանքների ձեռքբերում:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ