ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Աջափնյակ վարչական շրջանի փողոցների ընթացիկ նորոգման և պահպանման աշխատանքներ

14.09.2020

Աջափնյակ վարչական շրջանի փողոցների ընթացիկ նորոգման և պահպանման աշխատանքների ձեռքբերում, ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/131   մրցույթի հղումը: