ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Խ. Աբովյանի անվան պուրակի վերականգնման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրում

04.11.2019

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/2 Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Երևան քաղաքի Խ. Աբովյանի անվան պուրակի վերականգնման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ