ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևանի Նազարբեկյան հ.48 հասցեում գտնվող շենքի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրում

06.11.2019

«ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/3» ծածկագրով Երևան քաղաքի Նազարբեկյան հ.48 հասցեում գտնվող շենքի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների ձեռքբերման հրավերները:

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ