ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Աջափնյակ վարչական շրջանի ոռոգման ցանցի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքներ

29.04.2020

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/49՝ Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար Աջափնյակ վարչական շրջանի ոռոգման ցանցի կառուցման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ