ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Արաբկիր վարչական շրջանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերում

04.05.2020

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/61՝ Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ