ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի Նազարբեկյան հ.48 հասցեում գտնվող շենքի հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում

04.05.2020

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/71՝  ծածկագրով  Երևան քաղաքի Նազարբեկյան հ.48 հասցեում գտնվող շենքի  հիմնանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ