ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

37 հետիոտնային անցում «Հետիոտնային կանչի» ռեժիմով աշխատող լուսացուցային համակարգով կահավորելու համար համակարգերի տեղադրման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերում

07.05.2020

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/73՝ Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար 37 հետիոտնային անցում «Հետիոտնային կանչի» ռեժիմով աշխատող լուսացուցային համակարգով կահավորելու համար համակարգերի տեղադրման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ