ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նուբարաշեն վարչական շրջանի 6-րդ փողոցի սկզբնամասում Սքեյթ-այգու կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում

08.05.2020

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/74 ծածկագրով Երևան քաղաքի Նուբարաշեն վարչական շրջանի 6-րդ փողոցի սկզբնամասում Սքեյթ-այգու կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ