ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան քաղաքի «ՀԱՅ-ԱՐՏ» մշակութային կենտրոնի վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերում

30.06.2020

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/99՝ Երևան քաղաքի «ՀԱՅ-ԱՐՏ» մշակութային կենտրոնի վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ