ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Տպագրական աշխատանքների ձեռքբերում

12.04.2021

Երևանի քաղաքապետարանի կարիքների համար տպագրական աշխատանքների ձեռքբերման հայտարարություն և հրավեր, ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/23  մրցույթի հղումը: