ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Աջափնյակ վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների կապիտալ վերանորոգում

23.06.2021

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/42  Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանի բազմաբնակարան շենքերի թեք տանիքների կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների  ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը

 


Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ