ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Երևան համայնքի փողոցներում և բակային հատվածներում կենցաղային աղբի համար նախատեսված կոնտեյներների տեղադրման համար հարթակների կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում

12.07.2021

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/46՝ Երևան համայնքի փողոցներում և բակային հատվածներում կենցաղային աղբի համար նախատեսված կոնտեյներների տեղադրման համար հարթակների կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը:

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ