ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Օղակաձև զբոսայգու 6-րդ հատվածում լուսավորության համակարգի կարգավորում

21.07.2021

ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/52  Երևանի Օղակաձև զբոսայգու 6-րդ հատվածում լուսավորության համակարգի կարգավորման աշխատանքների  ձեռքբերման գնման ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը

 

Գնման ընթացակարգին մասնակցելու համար սեղմեք այստեղ