ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից ներկայացված Կոմիտասի անվան այգում խաղահրապարակի ստեղծման, սպորտային մարզասարքերի տեղադրման աշխատանքներ

31.08.2021

Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից ներկայացված Կոմիտասի անվան այգում խաղահրապարակի ստեղծման, սպորտային մարզասարքերի տեղադրման աշխատանքներ՝ ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/64: