ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նոր Նորք վարչական շրջանի Քոչարյան փողոցի հ. 4 շենքի հարակից տարածքում մարզահրապարակի վերակառուցման աշխատանքներ

31.08.2021

Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Քոչարյան փողոցի հ. 4 շենքի հարակից տարածքում մարզահրապարակի վերակառուցման աշխատանքներ՝ ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/65: