ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆ

ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԿԱՅՔ

ընդլայնված որոնում

Նոր Նորք վարչական շրջանի Լվովյան հ.25 և Նանսենի հ. 17 շենքերի ջրահեռացման և խմելու ջրի համակարգերի կառուցման աշխատանքներ

01.09.2021

Երևան քաղաքի Նոր Նորք վարչական շրջանի Լվովյան հ.25 և Նանսենի հ. 17 շենքերի ջրահեռացման և խմելու ջրի համակարգերի կառուցման աշխատանքներ՝ ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-21/66: